Szybkie odzyskanie pieniędzy to klucz do sukcesu klienta zlecającego sprawę windykacyjną

Głównym zadaniem windykacji jest odzyskanie należności od dłużnika i przekazanie jej osobie, która posiada do niej należyte prawo. Czy odebranie zaległych zobowiązań w jak najkrótszym czasie jest najważniejszą częścią składową wpływającą na dobre postrzeganie firmy windykacyjnej? Istnieje wiele innych czynników nie mniej ważnych, jednak których z nich ma największe znaczenie.

Szybkość odzyskania długu

Wydaje się, że jak najszybsze odzyskanie długu jest kluczowym aspektem mającym wpływ na opinię klienta. Oczywiście klient chcę mieć swoje pieniądze z powrotem w jak najkrótszym czasie, jednak taki sposób myślenia może być zgubny, Proces odzyskiwania zaległości przez windykatora jest znacznie dłuższy niż może się wydawać. Wszystko zależy od tego na jakim etapie procesu windykacji, dany dłużnik zacznie współpracować. Wyróżnia się trzy główne etapy, pierwszy z nich postępowanie polubowne, kolejne dwa to sądowe oraz egzekucyjne. Można także podjąć działania pre-windykacyjne, które mogą przyspieszyć cały proces, jednak ostatecznie będzie to zależeć od jakości firmy jakiej powierzymy usługi i osoby, która ma wobec nas dług.

Zwrot pieniędzy a koszty windykacji

Firma odzyskuje nasz dług, wszystko wydaje się w porządku, jednak może okazać się, że część z tej sumy wróć do windykatora jako zapłata za wykonanie usługi. Dlatego ważne jest dokładne czytanie umowy oraz informacje o tym w jaki sposób rozlicza się dana agencja. Większość z nich stosuje system succes fee, jest to wynagrodzenie płacone w postaci prowizji po odzyskaniu długu. Taki model rozliczania niesie ze sobą pewne konsekwencje, ponieważ naliczanie prowizji jest dopuszczalne na wiele rodzajów. Warto ustalić w jaki stylu rozlicza się dana firma, czy prowizja rośnie w miarę wypełnienia kolejnego etapu postępowania, czy windykator nalicza ją najpierw sobie a dopiero później klientowi lub jest egzekwowana od każdej kwoty, która zostanie odzyskana. Jeszcze jedną istotą kwestią, na którą powinno zwrócić się uwagę jest rodzaj podpisywanej umowy.

Głównie wyróżnia się dwa typy umów:
• zlecenie windykacyjne
• powierniczy przelew wierzytelności

W przypadku pierwszej z nich, to my jako zleceniodawca podejmujemy ostateczne decyzje dotyczące postępowania oraz zwrotu należności. Natomiast powierniczy przelew wierzytelności sprawie, że to firma windykująca staje się właścicielem długu i odzyskuje go dla siebie, a dopiero potem przelewa go na konto klienta. Dlatego ważny jest…
Kontakt z klientem
Jeżeli chcemy, aby ominęły nas niespodzianki, powinniśmy zapoznać się z tym co oferuje dana jednostka w ramach kontaktów z klientami. Wskazane jest sprawdzenie czy firma przydziela do każdego klienta dedykowanego opiekuna, który zapewni stały kontakt oraz będzie informowany na bieżąco o statusie postępowania windykacyjnego.

Czy szybkość jest aż tak ważna ?

Każdemu zleceniodawcy zależy na jak najszybszym zwrocie jego pieniędzy, pytanie czy będzie on skłonny poświęcić coś w zamian np. większą lub mniejszą część z tego zwrotu na rzecz kosztów operacyjnych albo dość trudną współpracę ze zleceniobiorcą. Jednak mimo wszystko, większość ludzi zdecyduje się na błyskawiczną egzekucję długu, głównie z uwagi na czas lub jego brak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.