Specjalizacje

 
 
SKUTECZNIE ODZYSKAMY TWOJE NALEŻNOŚCI OD FIRM, OD OSÓB PRYWATNYCH NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ.

 
Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 605-448-944

E-mail: [email protected]

PRAWO CYWILNE

  1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego
  2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych
  3. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
  4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych
  5. Windykacja należności

PRAWO PRACY

Pomoc prawna świadczona dla klientów indywidualnych (pracowników) obejmuje:

  1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy
  2. Udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:

  1. Rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa,
  2. Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków,
  3. Alimenty,
  4. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  5. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą,
  6. Ustalenie kontaktów.

PRAWO SPADKOWE

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa obejmuje zagadnienia dotyczące:

  1. Stwierdzenia nabycia spadku,
  2. Działu spadku,
  3. Przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  4. Wyjawienia przedmiotów spadkowych,
  5. Dochodzenia roszczeń o zachowek,
  6. Dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych.

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE i UPOMINAWCZE

  1. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przeciwko dłużnikowi
  2. Doradztwo i obsługa prawna postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

PRAWO KARNE

Reprezentacja Klientów w postępowaniach:

  1. Przed Prokuraturą i Sądem,
  2. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
  3. W sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe,
  4. W których występują w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.